IkarioTK (Autoři)

Octavia E. Butlerová
Vivisektor:
  • Úsvit ° 1/1997 ° str. 59
  • Xenogenesis: Úsvit ° 7/1997 ° str. 57
    Zahraniční povídky:
  • Dítě mé krve (Bloodchild) ° 7/1994 ° str. 4-12