IkarioTK (Autoři)

Alexandr Buškov
Vivisektor:
  • Rytířka Natal ° 12/1995 ° str. 57-58