IkarioTK (Autoři)

Peter Yates
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Láska až za hrob (Curtain Call) režie ° 1997 ° 9/1999 ° str. 59