IkarioTK (Autoři)

Dan Lerner
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Ozónová díra (Countown - The Sky´s on Fire) režie ° 1999 ° 10/1999 ° str. 62