IkarioTK (Autoři)

Ďuro Červenák
Domácí povídky:
  • Nad temným hrobom zelený očí svit? ° 1999 ° 7/1999 ° str. 40-43