IkarioTK (Autoři)

magazín
Vivisektor:
  • SF - Svět, fakta, fantazie ° 5/1990 ° str. 63
  • Jiné světy - zima 1993 ° 5/1993 ° str. 60