IkarioTK (Autoři)

John Woo
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Tváří v tvář (Face Off) režie ° 1997 ° 10/1997 ° str. 60