IkarioTK (Autoři)

Steve S. Wilson
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Chvění 2: Vrátili se zpět! (Tremors II: Aftershocks) režie ° 1996 ° 8/1996 ° str. 63