IkarioTK (Autoři)

Robert H. Wilson
Zahraniční povídky:
  • Cesta k Rigelu (Out of Rigel) ° 5/1991 ° str. 18-24