IkarioTK (Autoři)

Kate Wilhelmová
Zahraniční povídky:
  • Navždy tvá, Anna (Forever yours, Anna) ° 5/1991 ° str. 14-17