IkarioTK (Autoři)

Karl Edward Wagner
Vivisektor:
  • The Year´s Best Horror: Povídky I. editor ° 4/1995 ° str. 57
  • The Year´s Best Horror: Povídky II. editor ° 5/1995 ° str. 58-59
  • Cesta králů ° 8/1995 ° str. 56
  • Legie stínů ° 7/1996 ° str. 56
  • Předivo tmy ° 8/1996 ° str. 55
  • Krvavý kámen ° 7/1997 ° str. 58