IkarioTK (Autoři)

Hugo Vavris
Vivisektor:
  • Život je spíš román ° 12/1997 ° str. 57-58