IkarioTK (Autoři)

Andy Tennant
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Cesta do neznáma (Sliders) režie ° 1995 ° 8/1996 ° str. 62