IkarioTK (Autoři)

Tibor Takacs
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Vrata do podsvětí (The Gate) režie ° 1986 ° 12/1993 ° str. 62-63
  • Brána II (The Gate II) režie ° 1989 ° 12/1993 ° str. 62-63
  • Pašeráci (Redline) režie ° 1997 ° 5/1998 ° str. 63