IkarioTK (Autoři)

Jiří Švejda
Vivisektor:
  • Přejezd ° 5/1992 ° str. 59