IkarioTK (Autoři)

Rob Bowman
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Akta X - Akta 4: Kolonie (The X-Files: File 4 - Colony) režie ° 1995 ° 1/1997 ° str. 62
  • Akta X - Akta 5: 82517 (The X-Files: File 5: 82517) režie ° 1995 ° 3/1997 ° str. 61
  • Akta X - Akta 7: Tunguzská záhada (The X-Files: File 7: Tunguska) režie ° 1996 ° 8/1997 ° str. 62
  • Akta X - Akta 8: Čas běží (The X-Files: File 8: Tempus Fugit) režie ° 1997 ° 10/1997 ° str. 62-63
  • Akta X - Speciální vydání: Piper Maru (The X-Files: Special Edition: Piper Maru) režie ° 1996 ° 11/1997 ° str. 62-63
  • Akta X (The X-Files) režie ° 1998 ° 9/1998 ° str. 60-61