IkarioTK (Autoři)

Roman Šimeček
Publicitika:
  • SF v bigbítu ° 8/1996 ° str. 42-44
  • SF v bigbítu 2 ° 1/1999 ° str. 46-47
  • Zapomenutá utopie ° 2/1999 ° str. 52-53