IkarioTK (Autoři)

Jack A. Sunseri
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Zmrazení (The Chilling) režie ° 9/1996 ° str. 63-64