IkarioTK (Autoři)

Boris Strugackij
Vivisektor:
  • Vlny ztišují vítr ° 3/1990 ° str. 51-52
  • Špunt ° 7/1990 ° str. 54
  • Město zaslíbených ° 8/1998 ° str. 57
    Zahraniční povídky:
  • Nepokoj (Bespokojstvo) ° 1965 ° 1/1999 ° str. 10-22