IkarioTK (Autoři)

Christopher Stasheff
Vivisektor:
  • Čarodějem sobě navzdory ° 6/1995 ° str. 58-59
  • Vzkříšení krále Skřeta ° 8/1995 ° str. 56-57
  • Čaroděj putující ° 1/1997 ° str. 58-59