IkarioTK (Autoři)

Alan Smithee
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Ptáci 2 (Birds 2) režie ° 1994 ° 3/1995 ° str. 63
  • Hellraiser IV (Hellraiser: Bloodline) režie ° 1996 ° 3/1998 ° str. 61-62