IkarioTK (Autoři)

D. C. Smith
Vivisektor:
  • Oron, válečník a Býčí muž ° 5/1996 ° str. 58-59