IkarioTK (Autoři)

Brian Trenchard Smith
Filmfaroniáda pro filmfany:
  • Oficiální popření (Official Denial) režie ° 1993 ° 9/1994 ° str. 62
  • Noc démonů 2 (Night of the Demons 2) režie ° 1994 ° 9/1995 ° str. 62-63
  • Skřet v Las Vegas (Leprechaun 3) režie ° 1995 ° 10/1998 ° str. 62-63